Loonbedrijf Konijn werkzaamheden

Onze werkzaamheden:

Agrarische dienstverlening

Ons bedrijf richt zich voornamelijk op de agrarische sector en in het bijzonder de bloembollenbranche. Hiervoor kunnen wij het hele traject voor de klant verzorgen vanaf het land klaarleggen, het gewas verzorgen en het oogsten. Daarnaast kunnen wij ook nieuw land klaarmaken voor de bollenteelt d.m.v. opzanden, spitten e.d.

De voordelen van deze diensten door ons bedrijf zijn dat wij het hele pakket werk doen, zodat de klant met 1 telefoontje het buitengebeuren bij ons kan onderbrengen en dat de kweker zelf al z’n aandacht bij het product kan houden.

Loonbedrijf M Konijn agrarische dienstverlening

Aannemerij

Wij hebben de volgende machines voor u beschikbaar:
• rupskraan
• mobiele kranen
• minikraan
• gronddumpers
• egalisatiewerk (kilverbak)

Grondverzet

Het grondverzet gebeurt in opdracht van de bloembollenkwekers of landeigenaars die in land beleggen. Het aanspreekpunt in deze is Vincent van Gijtenbeek (06-53 85 88 60). Onder grondverzet wordt verstaan: het verbeteren van de bloembollengrond door het land om te spitten met een kraan en waar nodig het aanbrengen van grof zeezand voor een betere doorlatendheid van het regenwater en daarmee een betere structuur van de grond te krijgen.

Wij hebben de volgende machines voor u beschikbaar:
• waterwagens
• kilverbak (met laser)
• mobiele graafmachines
• rupskraan/minikraan
• verreikers
• dumpers
• kiepers

Groenvoorziening

Wij verlenen diensten aan particulieren en bedrijven in de groensector. O.a. voor Stoop Groenvoorziening in Waarland.
Eveneens verrichten wij dit voor de Gemeente Alkmaar.

Landverhuur

In- en verhuur van land.
In opdracht van telers zoeken wij vers land voor de teelt van bloembollen of akkerbouwgewassen. Ook zijn wij geïnteresseerd in land van gemeentelijke instellingen en particuliere investeerders. Wij telen alle bolcultivars op contract. Tevens telen wij ook industriegroenten op contract. Het aanspreekpunt van het in- en verhuur van land- en teeltbegeleiding is Arjan de Wit (06-30 98 73 89).

Teeltbedrijf

Hier moet nog even een tekst voor worden geschreven…..

Werkplaats

Vakmanschap en efficiëntie komen samen in onze werkplaats. Onze toegewijde personeel staat hier dagelijks klaar om onze landbouw- en grondverzetmachines te onderhouden en te repareren. We streven ernaar om alle machines goed te onderhouden, zodat alles in topconditie verkeert.